Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Mika Newton - Angel (Ukraine)Το 2011 η Ουκρανία θα στείλει έναν από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες του, Μίκα Newton, στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Extremely talented and brilliant Mika is called the Queen of Soundtracks, she sings in many Ukrainian and Russian films and TV series as well as in commercial videos of such products as Hubba-Bubba and others. Εξαιρετικά ταλαντούχος και λαμπρή Μίκα καλείται η Βασίλισσα της Soundtracks, τραγουδάει σε πολλές ουκρανικές και ρωσικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σε εμπορικά βίντεο προϊόντων όπως Χάμπα-Bubba και άλλοι. Besides making her way up in vocal career, Mika Newton wants to become an actress. Εκτός από το δρόμο της επάνω στα φωνητικά καριέρα, ο Μίκα Newton θέλει να γίνει ηθοποιός. She has already starred in two films – Life By Surprise and Money For Daughter where she played a supporting role and a leading character respectively. Έχει ήδη πρωταγωνιστήσει σε δύο ταινίες - Ζωή από την έκπληξη και τα χρήματα για την κόρη όπου έπαιξε έναν ενισχυτικό ρόλο και ηγετικό χαρακτήρα, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Web Analytics